football jerseys wholesale | Authentic Jerseys Wholesale | sports jerseys wholesale | football jerseys wholesale | throwback nba jerseys | Wholesale Soccer jerseys | chinese wholesale jerseys | Cheap Jerseys | Cheap NFL Jerseys

Питання створення лісових культур сіянцями з закритою кореневою системою має безпосередній зв’язок із завданням якісного відновлення лісів після рубок головного користування, суцільних санітарних рубок та для лісорозведення. Підвищення продуктивності деревостанів і їх лісогосподарського значення безпосередньо залежить не лише від походження насіння, але й від виду садивного матеріалу. Як у країнах з інтенсивним веденням лісового господарства, так і в Україні з невиснажливим веденням лісового господарства, частка лісів, що створюються штучним шляхом, ще довго переважатиме над природнім поновленням. При цьому серед розмаїття видів садивного матеріалу спостерігається тенденція до підвищення частки використання садивного матеріалу із закритою кореневою системою вирощеного переважно в контрольованому середовищі. Разом з тим використання зарубіжного досвіду та технологій створення лісових культур у лісорослинних умовах України вимагає ретельного вивчення.

Показники приживлюваності сіянців із закритою кореневою системою та їх подальшого росту в лісових культурах на території України ще мало досліджені. Тема актуальна як з точки зору підвищення якості та продуктивності лісів, так і з точки зору розширення термінів створення лісових культур, вибору садивного матеріалу для лісовідновлення. Питання заліснення ділянок після проведення суцільних рубок є найбільш актуальним, оскільки на таких площах, на жаль, складаються найбільш несприятливі умови для лісовідновлення.

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – дати оцінку успішності створення лісових культур в лісорослинних умовах Полісся та Лісостепу садивним матеріалом із закритою кореневою системою. Відповідно до поставленої мети в завдання входило:

  • дослідити стан лісових культур, створених садивним матеріалом з закритою кореневою системою вирощеним за різними технологіями;
  • оцінити масштаби і перспективи використання садивного матеріалу із закритою кореневою системою для лісовідновлення;
  • дати характеристику та навести короткий опис основних застосовуваних в Україні технологій виробництва сіянців з закритою кореневою системою;
  • висвітлити основні помилки та недоліки у вирощуванні сіянців лісових культур з закритою кореневою системою, вказати на основні відхилення від рекомендованих технологій та спричинені цим негативні наслідки;
  • обґрунтувати доцільність створення лісових культур сосни звичайної та дуба звичайного сіянцями із закритою кореневою системою.

Наукова новизна. Вперше в Україні досліджені лісокультурні площі створені сіянцями із закритою кореневою системою. Проведено їх порівняння з лісокультурними площами створеними традиційним садивним матеріалом – сіянцями з відкритою кореневою системою в культурах, що виростають в аналогічних умовах. Особливо показовими виявилися порівняння на лісокультурних площах, де сіянцями з закритою кореневою системою проводилися доповнення.

Обґрунтованість результатів досліджень визначається в першу чергу однорідними умовами лісокультурної площі для кожного з об’єктів, на яких створені окремі варіанти лісових культур з різних видів садивного матеріалу, в тому числі виробленого за різними технологіями. Однорідні умови площ дозволяють проводити порівняння отриманих результатів створення  лісових культур. При цьому виключається фактор впливу клімату, рельєфу, родючості, вологості та інших лісорослинних умов. Достовірність досліджень обумовлена ​​значним обсягом виконаних робіт.